Политика за поверителност

„хоум лайф" ООД’

 • ЕИК: 131071306
 • email: info@homelife.bg
Home Life Ltd. e дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България.
„Хоум лайф” ООД прилага политика за защита на личните данни в съответствие с Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и като администратор на лични данни, за целите на администриране на настоящия договор и изпълнение на задълженията от „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’, същият събира лични данни: три имена, ЕГН, Адрес, електронна поща, телефон.
„Хоум лайф” ООД съхранява личната информация за пет години от подписване на договор и/или от изтичане на срока му.
Информиран съм, че имам права на достъп и получаване на копие от личната си информация, като всеки един момент да поискам потвърждение по какъв начин се обработват личните ми данни, както и да коригирам личната си информация. В случай, че установя, че личната информация, която се обработва за мен е невярна, мога да поискам тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин, както и да поискам личните ми данни да бъдат заличени/изтрити.
Информиран съм, че мога да направя такова искане по всяко време, но това право е подчинено на всички законови права или задължения, за които може да се наложи да бъдат съхранявани данни. За ситуации, при които, съгласно закона, „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’прецени, че искането ми за изтриване на лична информация може да бъде удовлетворено, компанията ще направи това без неоправдано забавяне.
Декларирам, че съм получил разяснение на зададените от мен въпроси във връзка с обработката на личните ми данни, разбрал съм значението, както и правата си и начина на упражняването им във връзка с предоставените от мен лични данни и ще се възползвам от предоставените ми права при необходимост, съгласен съм данните ми да се използват за онлайн и директен маркетинг. Запознат съм с политиката на „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’за политика и поверителност на личните данни, като ми беше отговорено на всички въпроси относно съхраняването на личните ми данни. Давам съгласието си „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’да съхранява и обработва личните ми данни.

Дейност

Основна дейност на дружеството е изграждане и обзавеждане на висококачествени имоти /апартаменти, къщи, офиси, търговски площи и други/ и предоставянето им под наем, както и продажба. Предлагаме пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти като:
 • Посредничество при покупка на недвижим имот
 • Посредничество при продажба на недвижим имот
 • Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
 • Посредничество при наемане на недвижим имот
 • Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти
 • Инвестиционно консултиране
 • Правни консултации във връзка с водените сделки
 • Подготовка на необходимите нотариални актове и документи за удостоверяването на сделки с недвижими имоти.
 • Организиране престоя в България на чуждестранни клиенти във връзка с осъществяването на сделки с имоти

Използвайки нашите услуги Вие ще получите:

 • Сигурност в законността на сделката
 • Най-добрата оферта за това, което търсите или предлагате
 • Професионален ангажимент от наша страна

Възнаграждението за извършените от агенцията услуги са както следват:

 • Посредничество при покупка на недвижим имот – възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет десети) % от стойността на закупения имот, еднократно, но не по-малко от 500 / петстотин / Евро и е платимо в деня на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, или ако няма такъв в деня на нотариалното прехвърляне на имота.
 • Посредничество при продажба на недвижим имот – възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет десети) % от стойността на която е продаден имота, но не по-малко от 500 / петстотин / Евро и е платимо в деня на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, или ако няма такъв в деня на нотариалното прехвърляне на имота.
 • Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот – възнаграждение в размер на един договорен месечен наем, сумата се заплаща еднократно в деня на подписване на договор за наем.
 • Посредничество при наемане под наем на недвижим имот – възнаграждение в размер на един договорен месечен наем, сумата се заплаща еднократно в деня на подписване на договор за наем между страните.
 • Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти – възнаграждение в размер на 10 (десет)% от стойността на договореният месечен наем.

Политика за бисквитките

„хоум лайф" ООД
Ние изполваме “бисквитки” на наия сайт, за да подобрим неговото представяне и Вашето преживяване. За нас е важно да сте запознати как и с какв цел те се съхраняват на Вашия компютър.
какво са "бисквитки"?
“Бисквитките” са малки тeкстови файлове, които страницата, която посещавате може да зaпише на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията им е да Ви разграничи от всички останали потребители на същата страница или да запази определена информация, свързана с Вашите предпочитания.
“Бисквитките” изпълняват разични функции: да индентифицират регистрираните потребители; да анализират как потребителите използват страницата; да запомнят предпочитанията им, като например персонални настройки; да ни помогнат да Ви предлагаме релевантна реклама.
как да изключите "бисквитките"?
Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за “бисквитки”. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “Опции” или “Предпочитания” на Вашия компютър.
Copyright © 2023 Всички права запазени!
С помощта на iniWebTech
crossmenu
bg_BGBulgarian